Privacy

Ik stem in met de verwerking van mijn persoonsgegevens en ga akkoord met het privacy beleid:

Op deze pagina vindt u het privacybeleid van Zeg eens eerlijk, . U wordt aangeraden dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. Zeg eens eerlijk, is statutair gevestigd te (6545HR) Nijmegen aan de Geerkamp 1609, en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83986650. Zeg eens eerlijk is te bereiken via jouwcoach@zegeenseerlijk.com.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Zeg eens eerlijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Dit is conform hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald. Dit privacybeleid beschrijft welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Tevens wordt uitgelegd op welke wijze uw gegevens worden opgeslagen, hoe gegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Zeg eens eerlijk. Indien u niet akkoord bent met dit privacybeleid, dient u de website te verlaten. Zeg eens eerlijk behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen en moedigt u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Soorten, doelen en termijn van verwerking van persoonsgegevens

  • Voor alle personen die contact opnemen met Zeg eens eerlijk:

Wanneer u een mail stuurt worden uw naam, e-mailadres en eventueel de gegevens die u zelf verstrekt, verwerkt. 

  • Voor alle personen die gebruik maken van de diensten van Zeg eens eerlijk:

Zeg eens eerlijk verzamelt de persoonsgegevens die nodig zijn voor het gebruik van haar diensten. Dit betreft NAW-gegevens, e-mailadres, en bankgegevens. Tevens verwerkt Zeg eens eerlijk persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening, welke door u worden verstrekt. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over uw gezondheid, seksuele geaardheid, geloofs- of levensbeschouwing of andere persoonlijke informatie.

Voor verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar vraagt Zeg eens eerlijk om toestemming van hun ouders of voogd. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de websitebezoeker en/of ouders/voogd en daarom raad ik ouders/voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige kunt u contact opnemen met jouwcoach@zegeenseerlijk.com zodat deze gegevens verwijderd kunnen worden.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van minimaal zeven jaar en maximaal 20 jaar. Na deze termijn worden uw gegevens verwijderd.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Zeg eens eerlijk te verstrekken, is Zeg eens eerlijk niet in staat om diensten aan u te leveren. Het kan dat Zeg eens eerlijk hierdoor niet in staat is om te voldoen aan verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van persoonsgegevens liggen in een dergelijk geval bij u.

Automatisch verzamelde gegevens

De website van Zeg eens eerlijk en de verschillende software die daarvoor is ingeschakeld, verzamelen automatisch gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn: uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem. Deze metagegevens zijn geen persoonsgegevens en zijn ook niet aan gekoppeld aan persoonsgegevens.

Juridische grond voor het verwerken van persoonsgegevens

Bij het invullen van het contactformulier geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Tevens is het voor het uitvoeren van een eventuele overeenkomst noodzakelijk om uw gegevens te verwerken. Op grond van toepasselijke wettelijke administratieve verplichtingen worden uw persoonsgegevens bewaard voor facturatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de werking van de website, of online betalingen. Deze derden worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd en zijn bijvoorbeeld het bedrijf die de webhosting van de website en e-maildiensten verzorgt, de payment processor en de Belastingdienst. Deze partijen zijn tot geheimhouding verplicht. De inhoud van de uitwisseling van informatie tussen u en Zeg eens eerlijk coaching is niet beschikbaar voor derden en zullen ook nooit aan derden worden verstrekt.

Verder kunnen uw persoonsgegevens met bevoegde instantie worden gedeeld wanneer Zeg eens eerlijk hiertoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Zeg eens eerlijk spant zich in om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen privacy en heeft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies, misbruik of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan worden onze klanten hiervan persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Als u zelf het idee heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, kunt u contact opnemen met jouwcoach@zegeenseerlijk.com.

Uw privacyrechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een digitaal bestand naar u of een andere organisatie te sturen. Tevens heeft u het recht om uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of intrekken van toestemming sturen naar jouwcoach@zegeenseerlijk.com. Ter beveiliging zal u altijd verzocht worden om uzelf te identificeren.

Indien u een klacht heeft kunt u dit Zeg eens eerlijk melden via jouwcoach@zegeenseerlijk.com of kunt u deze klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/

Ga terug

Ik stem in met de verwerking van mijn persoonsgegevens en ga akkoord met het privacy beleid:

Op deze pagina vindt u het privacybeleid van Zeg eens eerlijk, . U wordt aangeraden dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. Zeg eens eerlijk, is statutair gevestigd te (6545HR) Nijmegen aan de Geerkamp 1609, en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83986650. Zeg eens eerlijk is te bereiken via jouwcoach@zegeenseerlijk.com.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Zeg eens eerlijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Dit is conform hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald. Dit privacybeleid beschrijft welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Tevens wordt uitgelegd op welke wijze uw gegevens worden opgeslagen, hoe gegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Zeg eens eerlijk. Indien u niet akkoord bent met dit privacybeleid, dient u de website te verlaten. Zeg eens eerlijk behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen en moedigt u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Soorten, doelen en termijn van verwerking van persoonsgegevens

  • Voor alle personen die contact opnemen met Zeg eens eerlijk:

Wanneer u een mail stuurt worden uw naam, e-mailadres en eventueel de gegevens die u zelf verstrekt, verwerkt. 

  • Voor alle personen die gebruik maken van de diensten van Zeg eens eerlijk:

Zeg eens eerlijk verzamelt de persoonsgegevens die nodig zijn voor het gebruik van haar diensten. Dit betreft NAW-gegevens, e-mailadres, en bankgegevens. Tevens verwerkt Zeg eens eerlijk persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening, welke door u worden verstrekt. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over uw gezondheid, seksuele geaardheid, geloofs- of levensbeschouwing of andere persoonlijke informatie.

Voor verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar vraagt Zeg eens eerlijk om toestemming van hun ouders of voogd. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de websitebezoeker en/of ouders/voogd en daarom raad ik ouders/voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige kunt u contact opnemen met jouwcoach@zegeenseerlijk.com zodat deze gegevens verwijderd kunnen worden.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van minimaal zeven jaar en maximaal 20 jaar. Na deze termijn worden uw gegevens verwijderd.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Zeg eens eerlijk te verstrekken, is Zeg eens eerlijk niet in staat om diensten aan u te leveren. Het kan dat Zeg eens eerlijk hierdoor niet in staat is om te voldoen aan verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van persoonsgegevens liggen in een dergelijk geval bij u.

Automatisch verzamelde gegevens

De website van Zeg eens eerlijk en de verschillende software die daarvoor is ingeschakeld, verzamelen automatisch gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn: uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem. Deze metagegevens zijn geen persoonsgegevens en zijn ook niet aan gekoppeld aan persoonsgegevens.

Juridische grond voor het verwerken van persoonsgegevens

Bij het invullen van het contactformulier geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Tevens is het voor het uitvoeren van een eventuele overeenkomst noodzakelijk om uw gegevens te verwerken. Op grond van toepasselijke wettelijke administratieve verplichtingen worden uw persoonsgegevens bewaard voor facturatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de werking van de website, of online betalingen. Deze derden worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd en zijn bijvoorbeeld het bedrijf die de webhosting van de website en e-maildiensten verzorgt, de payment processor en de Belastingdienst. Deze partijen zijn tot geheimhouding verplicht. De inhoud van de uitwisseling van informatie tussen u en Zeg eens eerlijk coaching is niet beschikbaar voor derden en zullen ook nooit aan derden worden verstrekt.

Verder kunnen uw persoonsgegevens met bevoegde instantie worden gedeeld wanneer Zeg eens eerlijk hiertoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Zeg eens eerlijk spant zich in om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen privacy en heeft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies, misbruik of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan worden onze klanten hiervan persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Als u zelf het idee heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, kunt u contact opnemen met jouwcoach@zegeenseerlijk.com.

Uw privacyrechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een digitaal bestand naar u of een andere organisatie te sturen. Tevens heeft u het recht om uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of intrekken van toestemming sturen naar jouwcoach@zegeenseerlijk.com. Ter beveiliging zal u altijd verzocht worden om uzelf te identificeren.

Indien u een klacht heeft kunt u dit Zeg eens eerlijk melden via jouwcoach@zegeenseerlijk.com of kunt u deze klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/

Ga terug